Zásady ochrany osobních údajů

Správcem osobních údajů ve vztahu k tomuto webu je společnost Michal Zemánek, Bedřichov 17, 543 51 Špindlerův Mlýn, Tel.: +420 605 034467, IČ: 04646444.

Vaše osobní údaje zpracováváme pro tyto účely:

  1. Komunikace prostřednictvím kontaktního formuláře.
    Zpracováváme vaše jméno a příjmení, e-mail a IP adresu po dobu dvou let, nebo do okamžiku, kdy požádáte o zrušení souhlasu se zpracováním osobních údajů.
  2. Objednávkový formulář dárkové poukazy.
    Zpracováváme vaše jméno, příjmení a e-mail po dobu deset let. Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy.

Pro lepší kvalitu našich služeb spolupracujeme s dalším zpracovatelem, kterému mohou být vaše data zpřístupněna. Ke zpřístupnění dochází výhradně v souvislosti se službami webu sportmixer.cz a pouze v nezbytném rozsahu. Tímto zpracovatelem je:
Ing. Igor Kuba, Souhrady 667/10, Brno, e-mail: info@zhotoveniwebu.cz
Nikomu dalšímu osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme.

Zrušení souhlasu se zpracováním osobních údajů